מדריך | איך להתקין Kiss פירוואל

המדריך הזה ילמד אתכם איך להתקים KISS פירוואל בשרת:

תעקבו אחר השלבים הבאים:

1.התחברו לרוט

2.רישמו את הפקודה הבאה:

קוד:

cd /usr/bin3

.עכשיו הפקודה בשביל להוריד את הKISS פירואל

wget http://www.geocities.com/steve93138/kiss-2.0.1.tar.gz4

.פתיחת הקובץ:

tar zxvf kiss-2.0.1.tar.gz5

.עריכת ה-config
של הפירואל:

nano -w /usr/bin/kiss

אחרי שנכנסתם לעורך..
חפשו את זה:

# Uncomment to allow DNS zone transfers
#
#$IPTABLES -A INPUT -i eth0 -p udp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT
#$IPTABLES -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT
#$IPTABLES -A OUTPUT -o eth0 -p udp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT
#$IPTABLES -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT

ושנו את זה ..לזה:

# Uncomment to allow DNS zone transfers
#
$IPTABLES -A INPUT -i eth0 -p udp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -o eth0 -p udp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT7

.תצאו מהעורך..תלחצו Ctrl + X אחר כך Y

ותעשו ריסטרט לKISS פירואל אם הפקודה הבאה:

kiss restart

מדריך זה נכתב ע"י חברת סרב וואב
כל זכויות שמורות לחברת סרב וואב הוסטינג עסקים.
בניית אתרים , איחסון אתרים , שרתי רדיו , שרתי משחק , עיצוב אתרים , מערכות ניהול תוכן cms , רישום דומין , בוט שידור , שרת רדיו , שם מתחם , רדיו באיטרנט