מדריך | ביטול גישת ה ssh

לבטל את הssh למשתמש מסויים, אבל שיהיה לו גישה proftpd
קוד:
echo "/usr/bin/false" >> /etc/shells
usermod -s /usr/bin/false <login>

זה יוריד לו את הגישה ל SSH אבל יאפשר לו להתחבר לFTP.

אם אתה רוצה להתחבר לחשבון שלו בקופסא, ניתן לרשום

קוד:
sudo su -s /bin/bash <login>