מדריך | עדכון לדירק אדמין | update DirectAdmin

מדריך | עדכון הדירק אדמין update DirectAdmin

עידכון לדירק אדמין | update DirectAdmin
עידכון הדירק אדמין da

1.

cd /usr/local/directadmin

2.

wget -O update.tar.gz https://www.directadmin.com/cgi-bin/daupdate?uid=YourClientID\&lid=YourLicenseID

3.

tar xvzf update.tar.gz

4.

./directadmin p

5.

cd scripts

6.

./update.sh

7.

service directadmin restart

זהו סיימתם דירק אדמין מעודכן | DirectAdmin is now updated

מדריך זה נכתב ע"י חברת סרב וואב
כל זכויות שמורות לחברת סרב וואב הוסטינג עסקים.
בניית אתרים , איחסון אתרים , שרתי רדיו , שרתי משחק , עיצוב אתרים , מערכות ניהול תוכן cms , רישום דומין , בוט שידור , שרת רדיו , שם מתחם , רדיו באיטרנט