מה זה שרת וירטואלי SSD

כאשר ספק אינטרנט מוכר לכם שירותי שרת וירטואלי VPS, מפרט המערכת לא תמיד ברור.

בין שרת וירטואלי אחד לשני יכולים להיות הבדלים עצומים גם אם לכאורה הפרמטרים נראים דומים כמו שטח דיסק, כמות זכרון וכיוצ"ב

הרכיב המשפיע ביותר על הביצועים הוא סוג הדיסק ולא שטח הדיסק.

דיסק מסוג SATA יתן לכם ביצועים חלשים

דיסקים מסוג SAS יביא לשיפור ניכר בביצועים

ודיסקים מסוג SSD יתן לכם ביצועים לעין שיעור גבוהים מהשניים הקודמים

לשרת וירטואלי שבו התוכן מהשרת נמצא על דיסקים SSD קוראים שרת וירטואלי SSD