Tag Archives: W3C

הקדמה HTML למתחילים

הקדמה HTML למתחילים

מבחינתך, הדבר החשוב ביותר הוא להפנים כי באמצעות HTML ו – CSS ניתן להפריד בין תוכן האתר HTML)) לעיצוב הכללי של האתר (CSS). כלומר, באמצעות HTML ניתן להציג בצורה נכונה, ברורה וקריאה תכנים באינטרנט ובאמצעות CSS ניתן להציג את אותם תכנים בצורה מעוצבת ונוחה לעריכה בעתיד.

סביר להניח שאם קראת מדריכים אחרים ל –HTML באינטרנט תוכל לזהות אלמנטים, תגים ותכונות שלא הצגתי ב – HTMLGuide. הסיבה לכך היא שישנן תגיות, אלמנטים ותכונות שלא עומדים בסטנדרט W3C, מיושנים או פשוט לא נכונים.

אני מאמין שאם תתחיל לכתוב קוד נכון, תקני ואיכותי מההתחלה יהיה לך הרבה יותר קל לעבוד, להציג ולהשתמש בו בעתיד. בעת כתיבת המדריך לשפת HTML הנחתי כי אין לך שום ניסיון קודם ב – HTML או CSS.

W3C – World Wide Web Consortium

World Wide Web Consortium, או בקיצור W3C,הינו ארגון בינלאומי העוסק בתקינה באינטרנט. ארגון זה התפתח בעקבות תקינת שפת ה_HTML בה כתובים אתרי אינטרנט. ה_W3C מפרסם גם תקנים נוספים בתחום הצגת וייצוג תוכן ומידע ב-Web. למשל, הוא פרסם תקנים ל_XML ו_CSS.

הקפדה על יישום תקני האינטרנט (Web Standards) באופן זהה בכל אתר אינטרנט ברשת, נועדה לגרום לכך שכל דפדפן תקני יציג חווית גלישה זהה ויציג את האתרים באופן דומה, וזאת מבלי שכותבי האתרים יצטרכו לכתוב את אתרם מספר פעמים (ולהתאים את האתר לכל דפדפן בנפרד). לארגון ה-W3C סניפים בכל רחבי העולם ואף בישראל.

ארגון ה_IETF אחראי על פרסום תקנים בתחומים הנוגעים לתשתית האינטרנט, הכוללים בעיקר תקנים של פרוטוקולים שונים להעברת מידע, כמו למשל התוכן המועבר על גבי ה_Web.

מיסדו והעומד בראש הארגון הוא טים ברנרס-לי שהמציא את ה_WWW.

* ההגדרה מבוססת על הערך באתר ויקיפדיה.

לבדיקת אתרך : http://validator.w3.org

W3C , World Wide Web Consortium

W3C (ובעברית: קונסורציום הרשת הכלל עולמית) היא קהילה בינלאומית המפתחת את תקני הרשת (ה-World Wide Web). משימת ה-W3C היא להוביל את הרשת למיצוי הפוטנציאל על-ידי פיתוח פרוטוקולים וקווים מנחים שיאפשרו גידול בהקפי השימוש בה לטווח ארוך.
W3C פועל בתחומים רבים, ובינהם: XML, מולטימדיה, הרשת הסמנטית, HTML, נגישות, רשת במכשירים ניידם, בינאום (i18n), עיצוב, גרפיקה, פרטיות, אבטחה, ממשל מקוון, דפדפן קולי, ועוד.