הכנס כתובת מלאה ותקבל קוד מקור

סקריפטים הכנס כתובת מלאה ותקבל קוד מקור

<script type="text/javascript" language="JavaScript">// <![CDATA[ function viewsource() { window.location="view-source:" + (document.view.locator.value); } // ]]></script>

<form name="view"><input type="text" name="locator" size="50" value="http://" /> <input onclick="viewsource()" type="button" value="View" /></form>