הצגת אייפי באתר שלכם ip

הצגת אייפי באתר שלכם ip

<?PHP echo $_SERVER['REMOTE_ADDR']; ?>