מדריך התחברות לדירק אדמין (DA or Direct Admin) בעברית

 

מדריך התחברות לדירק אדמין Direct Admin DirectAdmin DA

1. נכנס לפנאל הניהול דירק אדמין http://sweb.co.il:2222

2. לאחר מכן נרשום את שם משתמש בUsername :

כל הזכויות שמורות לחברת סרב וואב www.sweb.co.il

מדריך התחברות לדירק אדמין Direct Admin DirectAdmin DA

1. נכנס לפנאל הניהול דירק אדמין http://sweb.co.il:2222

2. לאחר מכן נרשום את שם משתמש בUsername :

3. לאחר מכן נרשום את סיסמא בPassword :

4. נלחץ על כפתור להתחבר Login

צפיה נעימה

תודה סרב וואב www.sweb.co.il