מדריך | יצירת תאריך בעברית עם PHP

שלום,
במדריך הזה מה שנעשה זה בעצם לבדוק מה הפלט של הפונקציה date של php וככה נתאים את זה לתאריך שאנחנו רוצים.
טוב ועכשיו נתחיל.
1. ניצור משתנה שבוא יהיו הנתונים שאנחנו צריכים מdate

PHP קוד:
$day=date('w');
$month=date('n');

אפשר לעשות את זה בצורות שונות אבל הדרך הזאת הכי נוחה (בשבילי לפחות).
2. נבדוק מה הפלט של date בשני המקרים ונכניס את החודש\יום בהתאמה.

PHP קוד:
switch($day){
case 
0:
$day="ראשון";
break;
case 
1:
$day="שני";
break;
...
case 
6:
$day="שבת";
break;
}
switch(
$month){
case 
1:
$month="ינואר";
break;
case 
2:
$month="פברואר";
break;
...
case 
12:
$month="דצמבר";
break;
}

וזהו סיימנו
רגע מה עם תאריך עברי?
את התאריך העברי אפשר לעשות כמעט אותו הדבר. החודשים העבריים יהיו אותו הדבר חוץ מבשנה מעוברת (בודקים עם date('L') כאשר הפונקציה מחזירה 0 לשנה רגילה ו1 לשנה מעוברת). את הימים נעשה בצורה הבאה:

PHP קוד:
    $he_day    =    date('j');
switch(
$he_day){
case 
1:
$he_day="א";
break;
case 
2:
$he_day="ב";
break;
...
}

יצירת תאריך בעברית עם PHP