מדריך | להתקין cPanel & WHM

אתה חייב להיות פרל מותקן בשרת שלך לפני שאתה יכול להריץ את הסקריפט ההתקנה cPanel & WHM. אתה יכול להתקין פרל או באמצעות yum או up2date.

  • yum users should run the following command: yum install perl

  • up2date users should run the following command: up2date -i perl

To install cPanel & WHM, run these commands:

  1. cd /home — Opens the /home directory.
  2. wget -N http://httpupdate.cpanel.net/latest — Fetches the latest installation files from cPanel's servers.
  3. sh latest — Opens and executes the installation files.

If licensing fails (due to a strict firewall or modified IP), run the command /usr/local/cpanel/cpkeyclt to activate your cPanel & WHM license.

note Note: During the cPanel & WHM installation process, Apache 2.2 and PHP 5.4 are installed by default. After this installation process is complete, you can customize your server's Apache and PHP configuration with WHM's EasyApache feature.