מדריך | לפתיחת שרת משחק America's Army 2.8.4 ל Linux

מדריך לפתיחת שרת משחק America's Army 2.8.4 ל Linux
דבר ראשון יש לתחבר ל FTP ו ל SSH

טוב נתחיל דבר ראשון יש לעשות יש להוריד תקבצים בפקודה הבאה

קוד:
wget http://www.blacksunonline.de/download/files/aa.2.8.4.0.tgz

30 דקות לא יותר להורדה שזה גמר

יש לעשות תפקודה

קוד:
tar -xvf aa.2.8.4.0.tgz

יש לכנס ל FTP
ביוזר לעשות תשם יוזר שלכם

לפה

קוד:
/name/aa.2.8.4.0/System/

יש לערוך תקובץ server.ini

להגדיר שם שרת לחפש כול דבר שרשמתי למטה כול מה שרשמתי חובה למלה אחרת השרת לא יעבוד לכם טוב כמו שאתם רוצים.

[Engine.AccessControl]

Setting: Description:
AdminPassword= Password used to connect to the server as an administrator.
GamePassword= Password required to join the server. This is useful for "locking" the server so that only players who know the password can join. Leave blank to allow anyone to join the server.
PlayerAdmin= Enter the usernames of the players who should have admin abilities while playing on the server. Add more PlayerAdmin= lines if necessary.

[Engine.GameReplicationInfo]

Setting: Description:
ServerName= The name for your server. This name will appear in the game browser and at the top of your server when players are logged in.
ShortServerName= A shorter name for your server.
AdminName= The Administrator's name.
AdminEmail= The e-mail address of the administrator.

[Engine.AccessControl]

Setting: Description:
AdminPassword= Password used to connect to the server as an administrator.
GamePassword= Password required to join the server. This is useful for "locking" the server so that only players who know the password can join. Leave blank to allow anyone to join the server.
PlayerAdmin= Enter the usernames of the players who should have admin abilities while playing on the server. Add more PlayerAdmin= lines if necessary.

עכשיו יש להריץ את השרת בפקודה הבאה

קוד:
./server-bin global Urban_Assault.aao -nohomedir ini=server.ini log=server.log &

השרת יעבוד לכם על הפורט אזה

האיפי שלכם
xxx.xxx.xxx.xxx:1716

מה שנשאר לכם לעשות עכשיו זה פשוט לשחק ולהנות.