מדריך | מומלץ להתקין לפני התקנת DirectAdmin

לפני התקנת DirectAdmin, יש כמה התקנות בסיסיות שאתה צריך. להלן פקודות האופייניות בשימוש לפני שאנו מתקינים DirectAdmin.

Rehat/Fedora/CentOS:

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which

Debian 6:

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libreadline-dev libdb4.8-dev libsasl2-dev

[ad#co-1]
Debian 7:

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5-dev

FreeBSD :

pkg_add -r gmake perl wget bison flex gd cyrus-sasl2 cmake python autoconf libtool libarchive

 

בברכה ,
חברה סרב ווב
מדריך זה נכתב ע"י חברת סרב וואב
כל זכויות שמורות לחברת סרב וואב הוסטינג עסקים.
בניית אתרים , איחסון אתרים , שרתי רדיו , שרתי משחק , עיצוב אתרים , מערכות ניהול תוכן cms , רישום דומין , בוט שידור , שרת רדיו , שם מתחם , רדיו באיטרנט