מדריך | סקירת תפריטי ה – BIOS

בזמן הפעלת המחשב נקיש על Delete וכרגע נכנסו לביוס. בעזרת המקש אנטר ניתן לעבור בין האפשרויות השונות. בעזרת מקש ה – Esc תוכלו לחזור לתפריט הראשי.

נעבור בין התפריטים השונים ונסביר מה תפקידו של כל אחד מהם..

Standart CMOS Feature – קביעת תאריך ושעה, מידע על הדיסק הקשיח, וסוג המסך.
Bios Features Setup – הגדרות מתקדמות לדוגמה: Cache, Shadow.
Chipset Features Setup – אופן הגישה לזיכרון וללוח האם.
Power Management Setup – הגדרות חיסכון באנרגיה.
Pnp/pci Configuration Setup – הגדרת פסיקות להתקני legacy (קודמים) ול – pnp.
Integrated Pherals – מכאן אפשר לנטרל בקרים בלוח האם.
Load Setup Defults – אם אתה לא ממש יודע להשתמש בהגדרות הביוס, תוכל לתת לביוס לבצע הגדרות באופן עצמאי.
Password – קביעת סיסמא למשתמש מסוים או למפקח.
Ide Hdd Auto Detectiom – מכאן אפשר לראות את הגדרות הדיסקים הקשיחים.
Save And Exit – צא ושמור, בשונה מיציאה ללא שמירה.