מדריך | פתיחת יוזר ב ssh מוגבל

פתיחת יוזר משתמש שהיה מוגבל ולא יכול להסתובב בכל השרת ולחזור אחורה לתיקיות הראשיות בשרת

useradd -mk /home/username

במקום username תרשום את השם של היוזר שאתה רוצה.
ככה התיקייה הראשית של היוזר תהיה התיקייה שלו בלבד ולא יוכל לחזור אחורה ולראות את שאר היוזרים