מדריך | קוד לנגן מדיה רדיו באתר

ניכנס לדף שאנחנו לשם רוצים להוסיף את נגן המדיה
נדביק את קוד זה באתר

<object id="MediaPlayer" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" height="171" width="251" align="center">
          <param NAME="URL" value="http://sweb.co.il:0000" ref>
          <param NAME="autoStart" value="-1">
          <param NAME="enableContextMenu" value="0">
          <param NAME="volume" value="75">
          <param NAME="uiMode" value="mini">
          <param NAME="rate" value="1">
          <param NAME="balance" value="0">
          <param NAME="currentPosition" value="0">
          <param NAME="defaultFrame" value>
          <param NAME="playCount" value="1">
          <param NAME="currentMarker" value="0">
          <param NAME="invokeURLs" value="-1">
          <param NAME="baseURL" value>
          <param NAME="mute" value="0">
          <param NAME="stretchToFit" value="0">
          <param NAME="windowlessVideo" value="0">
          <param NAME="enabled" value="-1">
          <param NAME="fullScreen" value="0">
          <param NAME="SAMIStyle" value>
          <param NAME="SAMILang" value>
          <param NAME="SAMIFilename" value>
          <param NAME="captioningID" value>
          <param name="enableErrorDialogs" value="0">
          <param name="_cx" value="5313">
          <param name="_cy" value="3620">
         </object>

לאחר מכאן נערוך את הגדול ( זה נמצא בשורה הראשונה )

height="171" width="251"

גובה = height
רוחב = width

וכמובן נערוך את הפורט לפורט שלכם (זה נמצא בשורה שלישית)
במקום 0000 לפורט שלכם

<param NAME="URL" value="http://sweb.co.il:0000" ref>

נגיד הפורט שלי הוא 8888 אז נשנה במקום 0000 ל 8888 קל מאוד

דוגמא

<param NAME="URL" value="http://sweb.co.il:8888" ref>

מדריך זה נכתב ע"י חברת סרב וואב
כל זכויות שמורות לחברת סרב וואב הוסטינג עסקים.
בניית אתרים , איחסון אתרים , שרתי רדיו , שרתי משחק , עיצוב אתרים , מערכות ניהול תוכן cms , רישום דומין , בוט שידור , שרת רדיו , שם מתחם , רדיו באיטרנט