מדריך | PHP – מערכים

מערכים – Arrays

כל מערך מורכב מפונקציה, הכוללת בתוכה את שם התצוגה [המשתנה], והתוכן, לרוב מתכנתים משתמשים במערכת על מנת לבנות קבצי שפה [lang.php].

כשתפתחו קובץ שפה, לרוב תראו משהו בסגנון:

PHP קוד:
<?Php
$lang 
= Array(

"txt1" => "Your txt1 content",
"txt2" => "Your txt2 content",
......................
);
?>

ובעצם על מנת להדפיס את תוכן המערך,

PHP קוד:
<?Php
print $lang['txt1']; // will print 'Your txt1 content'
?>
בעצם כמו שאתם רואים, זה פשוט וקל, ומסודר יותר.

תחום הגדרת מערך

איך מגדירים מערך?

על מנת להגדיר מערך, נצטרך שני פרמטרים, שם, ותוכן, את שניהם נכניס לתוך הפונקצייה array.

לאחר שנסיים לבנות את המערך, הוא יוצג בצורה הבאה:

$yourVar['YourArray'];

אנו נצטרך להגדיר את YourArray, ולהגדיר לו תוכן מסויים.

הגדרת שורה, מתבצעת באופן הבא:

PHP קוד:
"some Value" => "some Content"
על מנת להוסיף עוד ועוד שורות, רק נצטרך למקם פסיק,

PHP קוד:
"some Value" => "some Content",
"some Other Value" => "some Other Content"
כל מה שלמדנו עד כה, נכנס הישר לתוך הפונקצייה Array(); באופן הבא:

PHP קוד:
$array = array(

"my_value_1" => "hello world!",
"my_value_2" => "hello moon!"

);

ועל מנת להדפיס את התוכן, עלינו להציב פונקציית הדפסה רגילה [echo,print], כלומר:

PHP קוד:
<?Php
$array 
= array(

"my_value_1" => "hello world!",
"my_value_2" => "hello moon!"

);

print $array['my_value_1']."<br />".$array['my_value_2']; /*

will print:

hello world!
hello moon!

*/
?>