סקריפט תיבת טקסט

סקריפט תיבת טקסט

<textarea cols="25" rows="5">"כתבו פה את הטקסט"</textarea>