קישור שלא מוביל לשום מקום

סקריפטים קישור שלא מוביל לשום מקוםמה שאתם רוצים שהיה רשום