שעון עם ברכות

סקריפטים שעון עם ברכות
בוקר טוב , צהריים טובים , אחר הצהריים טובים , ערב טוב , לילה טוב

דוגמא :

 

 

<html> <body>

<SCRIPT language=JavaScript> function process(){}   today = new Date()   if(today.getMinutes() < 10) {pad = "0"}   else     pad = "";         document.write("<center><FONT SIZE=3>",today.getHours(),":",pad,today.getMinutes())   document.write("<FONT SIZE=3>  :העשה </FONT><br>")   if((today.getHours() >= 6) && (today.getHours() < 12))   {  document.write("<center><FONT SIZE=3>בוט רקוב</FONT>")}   if((today.getHours() >= 16) && (today.getHours() < 20))   {  document.write("<center><FONT SIZE=2>םיבוט םירהצה רחא </FONT>")}   if((today.getHours() >= 18) && (today.getHours() <= 23))   {  document.write("<center><FONT SIZE=3>בוט ברע </FONT>")}   if((today.getHours() >= 0) && (today.getHours() < 4))   {  document.write("<center><FONT SIZE=3>בוט הליל </FONT>")}   if((today.getHours() >= 12) && (today.getHours() <= 16))   {  document.write("<center><FONT SIZE=3>םיבוט םיירהצ</FONT>")}    // end hiding contents –></SCRIPT></font>

</body> </html>

 

<html> <body>

<SCRIPT language=JavaScript> function process(){}   today = new Date()   if(today.getMinutes() < 10) {pad = "0"}   else     pad = "";         document.write("<center><FONT SIZE=3>",today.getHours(),":",pad,today.getMinutes())   document.write("<FONT SIZE=3>  :העשה </FONT><br>")   if((today.getHours() >= 6) && (today.getHours() < 12))   {  document.write("<center><FONT SIZE=3>בוט רקוב</FONT>")}   if((today.getHours() >= 16) && (today.getHours() < 20))   {  document.write("<center><FONT SIZE=2>םיבוט םירהצה רחא </FONT>")}   if((today.getHours() >= 18) && (today.getHours() <= 23))   {  document.write("<center><FONT SIZE=3>בוט ברע </FONT>")}   if((today.getHours() >= 0) && (today.getHours() < 4))   {  document.write("<center><FONT SIZE=3>בוט הליל </FONT>")}   if((today.getHours() >= 12) && (today.getHours() <= 16))   {  document.write("<center><FONT SIZE=3>םיבוט םיירהצ</FONT>")}    // end hiding contents –></SCRIPT></font>

</body> </html>