AceFTP3 Freeware

תוכנת FTP ידועה, חופשית ומצוינת. בעזרת התוכנה ניתן להוריד ולהעלות קבצים משרתי FTP ומשרתי HTTP. לתוכנה אפשרות חידוש הורדה שהופסקה במהלך העבודה, פתיחת מספר חיבורי FTP שונים בו זמנית לעבודה מול מספר שרתים ועוד.
להורדת התוכנה:
AceFTP3 Freeware
לאתר הבית של התוכנה: http://www.aceftp.com