Category Archives: מדריך לשרתים

מדריך | עדכון לדירק אדמין | update DirectAdmin

מדריך | עדכון הדירק אדמין update DirectAdmin

עידכון לדירק אדמין | update DirectAdmin
עידכון הדירק אדמין da

1.

cd /usr/local/directadmin

2.

wget -O update.tar.gz https://www.directadmin.com/cgi-bin/daupdate?uid=YourClientID\&lid=YourLicenseID

3.

tar xvzf update.tar.gz

4.

./directadmin p

5.

cd scripts

6.

./update.sh

7.

service directadmin restart

זהו סיימתם דירק אדמין מעודכן | DirectAdmin is now updated

מדריך זה נכתב ע"י חברת סרב וואב
כל זכויות שמורות לחברת סרב וואב הוסטינג עסקים.
בניית אתרים , איחסון אתרים , שרתי רדיו , שרתי משחק , עיצוב אתרים , מערכות ניהול תוכן cms , רישום דומין , בוט שידור , שרת רדיו , שם מתחם , רדיו באיטרנט

מדריך | כמה פקודות בסיסיות ללינקוס

מדריך כמה פקודות בסיסיות ללינקוס

pwd – מציגה את התיקייה הנוכחית
pwd -P – מציגה את כל הנתיב
ls – הצגת תוכן התיקייה
cd dir – מעבר לתיקייה
cd – מעבר לתיקייה הראשית של המשתמש
cd .. – מעבר לתייקיה אחת לפני
cp – העתקת קבצים
cp -R – העתקת תיקיות
mv – העברת קבצים
rm – הסרת קובץ
rm -rf – הסרת קבצים ותיקיות ללא הצורך באישור כל קובץ
rmdir – הסרת תיקייה (ריקה בלבד)
mkdir – יצירת תיקייה
locate – חיפוש קבצים ע"י קובץ המכיל בתוכו נתונים
updatedb – עדכון קובץ הנתונים של הפקודה locate
whoami – מציג את המשתמש שאיתו אתם מחוברים
su – החלפת משתמשים
pico – עורך טקסט
nano – עורך טקסט
ee – עורך טקסט
vi – עורך טקסט
vim – עורך טקסט
adduser – הוספת משתמש
userdel – הסרת משתמש
userdel -r – הסרת משתמש עם תיקיית הבית
passwd – שינוי סיסמאת משתמש
df – הצגת המחיצות והשטח שיש בכל מחיצה בKB
df -h – הצגת המחיצות והשטח שיש בכל מחיצה בGB
man – הצגת מידע על פקודות שונות
tar cfz – קיווץ קבצים ותיקיות לפורמט tar.gz
tar -zxvf – חילוץ קבצי tar.gz
unzip – חילוץ קבצי zip
unrar – חילוץ קבצי rar
tar xvfj – חילוץ קבצי tar.bz2
chmod – שינוי הרשאות גישה לקבצים ותקיות
top – הצגת תהליכים רצים ומידע על משאבי מערכת (זכרון , CPU וכו')
shutdown -r -t secs now – ביצוע הפעלה מחדש לשרת
w – מציג את כל המשתמשים המחוברים לssh ומידע כגון מתי בוצעה הפקודה האחרונה וכו'

מדריך זה נכתב ע"י חברת סרב וואב
כל זכויות שמורות לחברת סרב וואב הוסטינג עסקים.
בניית אתרים , איחסון אתרים , שרתי רדיו , שרתי משחק , עיצוב אתרים , מערכות ניהול תוכן cms , רישום דומין , בוט שידור , שרת רדיו , שם מתחם , רדיו באיטרנט

מדריך | איך להתקין Kiss פירוואל

המדריך הזה ילמד אתכם איך להתקים KISS פירוואל בשרת:

תעקבו אחר השלבים הבאים:

1.התחברו לרוט

2.רישמו את הפקודה הבאה:

קוד:

cd /usr/bin3

.עכשיו הפקודה בשביל להוריד את הKISS פירואל

wget http://www.geocities.com/steve93138/kiss-2.0.1.tar.gz4

.פתיחת הקובץ:

tar zxvf kiss-2.0.1.tar.gz5

.עריכת ה-config
של הפירואל:

nano -w /usr/bin/kiss

אחרי שנכנסתם לעורך..
חפשו את זה:

# Uncomment to allow DNS zone transfers
#
#$IPTABLES -A INPUT -i eth0 -p udp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT
#$IPTABLES -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT
#$IPTABLES -A OUTPUT -o eth0 -p udp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT
#$IPTABLES -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT

ושנו את זה ..לזה:

# Uncomment to allow DNS zone transfers
#
$IPTABLES -A INPUT -i eth0 -p udp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -o eth0 -p udp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 53 --dport 53 -m state --state NEW -j ACCEPT7

.תצאו מהעורך..תלחצו Ctrl + X אחר כך Y

ותעשו ריסטרט לKISS פירואל אם הפקודה הבאה:

kiss restart

מדריך זה נכתב ע"י חברת סרב וואב
כל זכויות שמורות לחברת סרב וואב הוסטינג עסקים.
בניית אתרים , איחסון אתרים , שרתי רדיו , שרתי משחק , עיצוב אתרים , מערכות ניהול תוכן cms , רישום דומין , בוט שידור , שרת רדיו , שם מתחם , רדיו באיטרנט

מדריך | ביטול גישת ה ssh

לבטל את הssh למשתמש מסויים, אבל שיהיה לו גישה proftpd
קוד:
echo "/usr/bin/false" >> /etc/shells
usermod -s /usr/bin/false <login>

זה יוריד לו את הגישה ל SSH אבל יאפשר לו להתחבר לFTP.

אם אתה רוצה להתחבר לחשבון שלו בקופסא, ניתן לרשום

קוד:
sudo su -s /bin/bash <login>

מדריך | התקנת פנאל ניהול מסוג DirectAdmin

שלום לכולם,

מדריך איך להתקין DirectAdmin, זה תהליך מאוד פשוט אבל יהיה תוספת יפה לאשכול המדריכים פה.

אז על איזה מערכות הפעלה DA עובד?

Redhat Linux 7.2, 7.3, 8.0, 9.0 
RedHat Fedora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
RedHat Enterprise / CentOS 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.0, 5.1, 5.2 (64-bit: 4.1 - 4.5, 5.0, 5.1)
FreeBSD 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.0, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.4, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 7.0 (beta/unstable/not recommended)
Debian Sarge/Woody 3.1/Etch 4.0/Ubuntu (these are all variants of debian)

מה צריך להתקין מראש?
כלום! יש לדאוג שלא מותקן Apache, MySQL, Ftp, Sendmail וכו', צריך התקנה נקייה של מערכת ההפעלה.

דרישות מערכת
חומרה: לפחות שני גיגה זיכרון פנוי ולפחות 128MB זיכרון פנימי (מומלץ יותר).
תוכנה: מערכת הפעלה שניתמכת ע"י DA, SSH, GCC ו G++.

מה ההתקנה תתקין לנו?
Direct Admin – פנאל הניהול עצמו
Apache – אפצ'י
FrontPageExtensions
MySql – דטאבייסים מסוג MYSQL
VM-POP3D – שרת דואר מסוג POP3
ProFtpd – שרת FTP

ועוד מספר דברים שיעזרו לך לנהל את השרת.

חשוב: DA הוא לא חינמי ולפני ההתקנה יש לקנות רישיון! עוד פרטים כאן

ההתקנה

שלב ראשון: נוריד את הקבצים

wget http://www.directadmin.com/setup.sh

שלב שני: ניתן הרשאה 755 לקובץ שהורדנו

chmod 755 setup.sh

שלב שלישי: נריץ את הסקריפט – ההתקנה

./setup.sh

כעת אתה תתבקש להכניס מספר פרטים: מספר לקוח, רישיון ו HostName.

* Hostname = לא יכול להיות כמו הדומיין הראשי, ממולץ להוסיף את המילה host או server לפני (לדוג' server.domain.com).

במידה ואנחנו מתקינים על VPS יש עוד שלב אחד לבצע, נכתוב את הפקודה

/sbin/ifconfig

ונקבל בחזרה את אחד מהאופציות הבאות – venet0:0 או eth* או eth0:*

נערוך את הקובץ

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

נחפש את המשתנה
ethernet_dev=devicename

ונשנה את ה devicename לתוצאה שקיבלו בשלב הקודם.

זהו, ה DirectAdmin מותקן ומוכן לשימוש,
מקווה שעזרתי למישהו,
עידו

* הנתונים על הפנאל נלקחו מהאתר הרשמי של DirectAdmin.

מדריך זה נכתב ע"י חברת סרב וואב
כל זכויות שמורות לחברת סרב וואב הוסטינג עסקים.
בניית אתרים , איחסון אתרים , שרתי רדיו , שרתי משחק , עיצוב אתרים , מערכות ניהול תוכן cms , רישום דומין , בוט שידור , שרת רדיו , שם מתחם , רדיו באיטרנט

מדריך | שינוי פורט ה SSH

שלום,

אז מדריך קצר שיסביר איך לשנות את הפורט של חיבור ה SSH (בד"כ 22),
מדריך פשוט מאוד אבל שיכול להועיל באבטחת השרת.

שלב ראשון: נפתח את הקובץ SSHD_CONFIG

קוד:
pico /etc/ssh/sshd_config

(או בעזרת NANO או בעזרת VI)

שלב שני: נחפש בקובץ את השורה "Port 22" ונחליף את המספר לפורט שנרצה (יש לשים לב שהפורט פנוי ולא תפוס על ידי משהו אחר כמו 80, 8080, 3306 וכו')

שלב שלישי: נשמור את הקובץ ונבצע ריסטרט ל SSH (כמובן שהדבר ינתק אותנו מהחיבור ואז נצטרך להתחבר מחדש).

כמה דקות והוספת עוד אבטחה קטנה לשרת 

*פורט 22 הוא פורט ברירת המחדל ב OPENSSH בשרתי לינוקס ויכול להיות שהפורט יהיה שונה אצלכם.

מדריך | בדיקת System Uptime

מדריך | בדיקת System Uptime

Server uptime is

    Operating System Information (Version, Uptime, …)

  • CPU, Memory and Disk usage
  • Networks information
  • SMART, Fans, Temperatures, …
  • Multi-languages
  • Customizable templates
  • Set of plugins
  • And many more…

php
לחץ כאן

מדריך זה נכתב ע"י חברת סרב וואב
כל זכויות שמורות לחברת סרב וואב הוסטינג עסקים.
בניית אתרים , איחסון אתרים , שרתי רדיו , שרתי משחק , עיצוב אתרים , מערכות ניהול תוכן cms , רישום דומין , בוט שידור , שרת רדיו , שם מתחם , רדיו באיטרנט

מדריך | הרצת שרת PsyBnc

במדריך זה נלמד כיצד להריץ שרת PsyBnc בגרסה החדשה ביותר

ועכשיו למדריך:
1. הורידו את PsyBnc

wget http://www.psybnc.at/download/beta/psyBNC-2.3.2-7.tar.gz

כאן אנחנו בעצם מורידים את שרת הPsyBnc

2. חלצו את הקובץ psyBNC-2.3.2-7.tar.gz

tar -zvxf psyBNC-2.3.2-7.tar.gz

4. "התקינו" את הpsybnc

make

5. עכשיו הוא ישאל אתכם שאלות כמו שם המדינה וכו' תענו על הכל ונמשיך..

6. בחרו פורט לPsyBnc

make menuconfig

ערכו את השורה הראשונה
**לא לשכוח לשמור CTRL+X**

7. הריצו את השרת

./psybnc

8.תיכנסו למירק , ותתחברו לשרת

/server ip:port

החליפו את IP בIP שלכם ואת PORT בPORT שלכם , הכוונה לאיפי של השרת שלכם והפורט שבחרתם לPsyBnc .

9. בחרו סיסמא

/quote pass YOURPASS

במקום YOURPASS כתבו את הסיסמא שלכם

10. התחברו לשרת כמו למשל quakenet ועוד , מי שמסתבך הבאתי פה מוכן :

/quote addserver irc.quakenet.org:6669

זהו תהנו יש לכם שרת PSYBNC רץ !

מדריך זה נכתב ע"י חברת סרב וואב
כל זכויות שמורות לחברת סרב וואב הוסטינג עסקים.
בניית אתרים , איחסון אתרים , שרתי רדיו , שרתי משחק , עיצוב אתרים , מערכות ניהול תוכן cms , רישום דומין , בוט שידור , שרת רדיו , שם מתחם , רדיו באיטרנט

מדריך | 2 קבצי bat להגדרת IP \ ולהגדרת DHCP אוטומטי

קבצים לשינוי הכתובות המוגדרות על כרטיס הרשת

שני הקבצים המצורפים (מאוחדים בזיפ), עושים עבודה שונה

האחד (setip) קובע כתובת אייפי, מסכת רשת משנה, כתובת שער ברירת מחדל
וכן כתובת DNS , על כרטיס הרשת

והשני (Dhcp), קובע על כרטיס הרשת שיהיה DHCP, כלומר – שישחרר ממנו
את הכתובות המוגדרות עליו, ויחפש כתובת משרת DHCP קרוב

הערות חשובות

* בקבצים המצורפים הגדרתי להתייחס ולשנות את ככטיס הרשת הקרוי NIC1
מאחר ואצלכם שם כרטיס הרשת בוודאי שונה, תצטרכו להיכנס ידנית אל 2 הקבצים
(פתיחתם ע"י פנקס הרשימות), ולשנות את NIC1 לשם כרטיס הרשת שלכם (Local
Area Connection בדרך כלל)

* בנוסף, כמובן שתצטרכו לשנות גם בקובץ setip את הכתובות המוגדרות שם,
לכתובות שאתם רוצים לקבוע לכרטיס הרשת

* הקבצים מנצלים פקודות netsh פשוטות, ובשום אופן לא נוגעות בערכי הרג'יסטרי

למי\ה זה טוב?

שימושי מאוד לאנשי רשתות\תקשורת שצריכים לבצע ניסוים תכופים ולשנות שוב
ושוב את כ. הרשת לקבלת DHCP, או להגדרת כתובת IP

חוסך את הצורך להיכנס ולשנות ידנית את הכתובות על כרטיס הרשת, ומבצע
זאת אוטומטית בלחיצת כפתור

מדריך | מוד נגד התקפות ddos

מה בעצם עושה הסקריפט? הסקריפט מגביל את מספר הבקשות לX ומי שעובר את X מקבל באן לY זמן.
ברגע שהאייפי עבר את X החיבורים שהגדרתי הוא קיבל באן לY זמן שהגדרתי.

ועכשיו אחריי שהבנו מה הסקריפט עושה נעבור להתקנה:

ניכנס לתיקיה ע"י הפקודה הבאה:

cd /usr/src

לאחר מכן נוריד את התקנת המוד לשרת נרשום ברוט ככה

wget http://www.inetbase.com/scripts/ddos/install.sh

ונגיד לו להתחיל בתהקנה ע"י הפקודה:

sh install.sh

עכשיו בעצם נכנסתם לתנאי הרישיון כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ אנטר עד שיהיה כתוב לכם למטה END ואז תלחצו q וההתקנה בוצעה!

מה שאנחנו נעשה עכשיו זה להגדיר את המוד נרשום ככה:

nano /usr/local/ddos/ddos.conf

הערה קטנה: מה שאני עובר איתכם זה הדברים החשובים מי שרוצה מוזמן להמשיך להגדיר את השאר באופן עצמאי מי שלא מבין שפשוט ישאיקר את כל השאר כמו שהוא.

תחפשו :

NO_OF_CONNECTIONS=

אחרי ה= תרשמו את מספר החיבורים שלאחריו המשתמש יקבל איגנור (מומלץ בין 50-150)

לאחר מכן חפשו:

APF_BAN=

אם יש לכם פיירוואל APF מעל גרסה 0.96 תכתבו 1 אם אין תכתבו 0

ואז תחפשו:

KILL=

אם אתם רוצים שמשתמש שיעבור את מספר החיבורים שקבעתם יקבל באן כתבו 1 אם לא כתבו 0

חפשו את השורה הבא:

EMAIL_TO=

שנו לכתובת האימיל שלכם (אתם תקבלו לוג על כל IP של מתקיף + שעה, תאריך, מספר חיבורים ועוד כמה דברים)

חפשו:

BAN_PERIOD=

רשמו את מספר השניות שהמשתמש יקבל באן שוב לפי בחירתכם.

זהו סיימנו את הגדרות החשובות

כל מה שנשאר לעשות זה להריץ את המוד ולכן נרשום את הפקודה הבאה:

./ddos.sh

יש שם עוד כמה אפשרויות נחמדות שאני ממליץ לכם לבדוק

./ddos.sh -h

זהו סיימתי את המדריך תהנו שאלות התקבלו בברכה.

מדריך זה נכתב ע"י חברת סרב וואב
כל זכויות שמורות לחברת סרב וואב הוסטינג עסקים.
בניית אתרים , איחסון אתרים , שרתי רדיו , שרתי משחק , עיצוב אתרים , מערכות ניהול תוכן cms , רישום דומין , בוט שידור , שרת רדיו , שם מתחם , רדיו באיטרנט