PHP

Php, מבוא

מבוא לשפה PHP, השפה – מהי? PHP, היא שפת תיכנות לאינטרנט, היא בנויה ע"י מנוע, שתפקידו הוא להריץ את הסקריפטים תוך כדי שימוש במשאבים רבים, כמו למשל מסד הנתונים. PHP מטפלת בטפסים, במסדי נתונים כמו למשל mySQL, ובמידע שנשלח מן המשתמשים. כמו שאנחנו רואים, התפקיד של PHP בעצם הוא לנתח מידע, וליצור פלט או יותר בהתאם. PHP – השפה, והמפתח ...

Read More »

מדריך | PHP – מערכים

מערכים – Arrays כל מערך מורכב מפונקציה, הכוללת בתוכה את שם התצוגה [המשתנה], והתוכן, לרוב מתכנתים משתמשים במערכת על מנת לבנות קבצי שפה [lang.php]. כשתפתחו קובץ שפה, לרוב תראו משהו בסגנון: PHP קוד: <?Php $lang = Array( "txt1" => "Your txt1 content", "txt2" => "Your txt2 content", ...................... ); ?> ובעצם על מנת להדפיס את תוכן המערך, PHP קוד: <?Php print $lang['txt1']; // will print 'Your txt1 content' ?> בעצם כמו שאתם רואים, זה פשוט וקל, ומסודר ...

Read More »

מדריך | SQL – מדריך בסיסי

מדריך SQL 1. הקדמה SQL הינה שפה לטיפול בבסיסי נתונים. מה זאת אומרת טיפול? הכוונה היא לתפעול בסיס הנתונים דרך השפה. SQL מאפשרת שליפה, מחיקה, הרצה, עידכון, הוספה וכל מיני פקודות שאפשר לבצע על בסיס הנתונים(על כך אסביר בהמשך). פקודות אלו נקראות שאילתות. את השאילתות ניתן להריץ ישירות מול בסיס הנתונים, בעזרת אקסס, או ע"י שפה מארחת (אסביר על כך ...

Read More »

מדריך | PHP – הגנה נגד הזרקות כתובת

רבותי שלום רב!, במדריך זה החלטתי לכתוב על שיטות למניעת הזרקות כתובת והסבר כללי על הזרקות. את המדריך אחלק לשלושה נושאי אם: מהם הזרקות?, כיצד פועלות ההזרקות הכתובת? וכיצד נמנע הזרקות כתובת?. מהם הזרקות? הזרקות הינם זריקת תוכן מסויים לתוך משתנה. היעד שלהם הוא לשטול מידע שיגרום לבאג/תוכן שגוי במערכת. כיצד פועלות ההזרקות הכתובת? ההזרקות הללו פועלות ע"י שליחת תוכן ...

Read More »

מדריך | PHP – שיטת ההצפנה Base64 (הצפנה דו כיוונית) ושימושיה

שלום רב!, במדריך זה החלטתי ללמד על ההצפנה הדו כיוונית הנפוצה ביותר כיום, Base64. החלטתי לחלק את המדריך לארבעה נושאי אם: "מהי הצפנה דו כיוונית?", "כיצד נצפין מידע?", "כיצד נשחזר מידע?" ו"מהם שימושי הBase64?". מהי הצפנה דו כיוונית? הצפנה דו כיוונית היא הצפנה אשר בה אפשר להצפין קוד(לכתוב אותו בשפה שונה), ולאחר מכן לשחזר אותו, להבדיל מהצפנה חד כיוונית(MD5 לדוגמא) ...

Read More »

מדריך | יצירת תאריך בעברית עם PHP

שלום, במדריך הזה מה שנעשה זה בעצם לבדוק מה הפלט של הפונקציה date של php וככה נתאים את זה לתאריך שאנחנו רוצים. טוב ועכשיו נתחיל. 1. ניצור משתנה שבוא יהיו הנתונים שאנחנו צריכים מdate PHP קוד: $day=date('w'); $month=date('n'); אפשר לעשות את זה בצורות שונות אבל הדרך הזאת הכי נוחה (בשבילי לפחות). 2. נבדוק מה הפלט של date בשני המקרים ונכניס ...

Read More »