ipv4 vs ipv6

ipv4 vs ipv6

Internet Protocol, או בקיצור IP

פרוטוקול IP הוא מספר המשמש לזיהוי מחשב או ציוד קצה כמו מדפסות  ברשת האינטרנט (החיצונית) או ברשת הפנימית.

כתובת IP יכולה להיות סטטית או דינאמית.

הגרסה הנפוצה של הפרוטוקול היא גרסה 4. גרסה זאת עובדת עם כתובות באורך 32 סיביות. ועל כן מספקת באופן תאורטי מעל 4 מיליארד כתובות. באופן מעשי המספר קטן בהרבה עקב קיום טווחים גדולים של כתובות שמורות. עקב הכמות המוגבלת של כתובות IPv4 והגידול המתמשך בשימוש ברשת האינטרנט, מתמעטת כמות הכתובות הזמינות. ב-3 בפברואר 2011 הוקצו טווחי הכתובות האחרונים על ידי הרשות המרכזית IANA.

גידולו המתמיד של האינטרנט והדרישה הגוברת והולכת לכתובות עבור כל ציוד קצה הביאו לפיתוח גרסה 6 של הפרוטוקול. גרסה זאת עובדת עם כתובות באורך 128 סיביות. מספר הכתובות הייחודיות שניתן לספק עם גרסה 6 הינו מעל 1038×3.4.

כיום גרסה 4 הולכת ונגמרת. מספר הכתובות החופשיות הולך ונעלם. עוד במהלך 2011 חולקו הבלוקים האחרונים שנותרו וספקיות האינטרנט נשארו עם כתובות IP האחרונות שחולקו להם ע"י רשם האינטרנט הבינלאומי IANA.

מבנה כתובת IPv6

IPv6 מורכב 128 סיביות. 64 הסיביות משמשות לזיהוי תת הרשת ו-64 הסיביות האחרונות משמשות כמזהה ממשק .

ערכו של מזהה הממשק נקבע על ידי כתובת ה־MAC של כרטיס הרשת. מכיוון שכיום כתובות ה־MAC של רוב ממשקי הרשת הן בפורמט של 48 סיביות יש צורך להמיר אותן לפורמט EUI-64.

הערך של תת-הרשת מורכב מקידומת גלובלית  שיכולה לייצג למשל ספק שירותי אינטרנט ותת רשת שיכולה לייצג רשת של לקוח שמחובר לספק.

מבנה IPv6 בנוי בסדרה של 8 מספרים שכל סדרה בנויה מ-4 ספרות בבסיס הקסדצימלי שמופרדים בנקודתיים וכל אחד מהם מייצג 16 סיביות. כדי לקצר ניתן להשמיט האפסים המובילים וכן רצף אחד של אפסים.

לדומגה:

3002:0db6::ff00:53:7239

3002:0db6:0000:0000:0000:ff00:0053:7239

IPv6 לעומת IPv4

IPv6 עשוי להבטיח לייעל כמה דברים אחת את אבטחת הרשת והמהירות שלך. מהירות תנועה מוגברת בשל ניתוב משופר וזרימת הנתונים ישירה.

מאחר שיש בעצם אספקה אינסופית של כתובות IP עם IPv6, ביצוע ההגדרות קל יותר.

IPv6 תחילתו העיקרי הוקם כדאי להגדיל לנו את המספר הכתובות ברשת האינטרנט.

 

בסופו של דבר יהיה מעבר מלא לכתובות IP מסוג IPv6

חברות היום כבר מתכננות את התשתיות שלהם ליום שיצטרכו לעבור .