Tag Archives: איכות השידור

כמות מאזינים שרת רדיו

כמות המאזינים בשרת רדיו המרבית  היא המאפיין השני ברמת החשיבות שלו
כמות המאזינים של הרדיו אינטרנט המקסימלית שיוכלו להאזין לשידור של שרת הרדיו שלכם בו זמנית ללא הפסקה 24 שעות ביממה הוא נתון קריטי בעת בחירה ואיפיון של שרת רדיו. חשיבותו של מאפיין זה נובעת מעצם העובדה שכמות המאזינים המירבית שמוגדרת לשרת הרדיו שלכם היא הרף המקסימלי של המשתמשים שיכולו להאזין בו זמנית לשידרו הרדיו שלכם.

מערכת מי בשידור עם כמות מאזינים Shoutcast

מערכת מי בשידור עם כמות מאזינים Shoutcast ושם השיר המתנגן ואיכות השידור
פשוט לערוך את config_radio.php ואז להעלות אותו לשרת שלך יחד עם radio_stat.php